FINSOR SEED CENTER

Pakume oma seemnekeskuses järgnevaid teenuseid:

* Sorteerimisteenus plaatsõelaga sorteer Petkus A 12 (märg ja kuiv vili)

* Triöörimisteenus triööriga Petkus ZA 611

* Kuivatusteenus portsjonkuivatiga Antti

* Sorteerimisteenus colorsorteeriga SmartSort 3 CN+CN

* Speltanisu koorimisteenus Saksa tootjatehase HORN Technik seadmega DVC 2